Building Information Modeling – BIM עמוד ישן

באורבונד מערכת "אובייקטים חכמים" עבור תכנון מבוסס BIM המאפשר ניהול יעיל ומדוייק של פרוייקט הבנייה משלב התיכנון ועד לשלב הגמר.
משאבי המערכת כוללים קבצי מידע חמתכננים, ליועצים ולמבצעים בנושאי עמידות אש, בידוד תרמי ואוסטי, עובי כולל, משקל עצמי ועוד.

השמוש בכלי מקנה למתכננים כלי נוח לבחירת הפיתרון הנדרש בהתאם לדרישות הטכניות והעיצוביות או רמות התיפקוד הנדרשות תוך התאמה לתקינה הישראלית.

עבודה עם BIM מאפשרת להגדיל את שולי הרווח, לדייק את אומדני העלויות, ולהביא לשיפור משמעותי ברמת הפרודוקטיביות של מיזם הבנייה. המבנה המתקבל יהיה איכותי יותר, ירוק יותר, יתוחזק וינוהל ביתר קלות בעתיד.

 

סרטון הסבר על קבצים פרמטריים אדריכליים בסביבת REVIT

Tutorial Revit Walls

Walk through for ArchiCAD

Hospital BIM Project

Building Information Modelling