THERMATEX Antaris

אריח מינראלי חדש המצטרף לסדרת THERMATEX מתוצרת AMF Knauf, עבור תקרות אקוסטיות.
לאריח ערכי ספיגה האקוסטית ברמה הגבוהה ביותר – A Class, בנוסף למשקל עצמי נמוך המאפשר חסכון בהובלה ובהתקנה.

משקל: כ- 4.2 ק“ג/מ“ר
גמר: לבן RAL9010 בקירוב
ספיגת קול: (ISO EN) 90.0 = αw
423 (C ASTM) 90.0 = NRC
הנחתת קול: 10848 (EN) dB 28 = w,f,Dn

החזר אור: עד 88%
מוליכות תרמית: 12667 EN) mK/W 038.0 = λ)
עמידה בלחות: עד 90% לחות יחסית
סיווג בשריפה: 3.4.V לפי ת“י 755
בנייה ירוקה: ecolabel Angel Bl

הידעת?
מצא המפיץ הכי קרוב אליך