לוח מחורץ Cleaneo Inbau SLOTLINE B6

לוח גבס מחורר בחירור פסים בארבעה מקבצים 5×82 מ״מ

1200X2400X12.5 מ”מ

מפרט טכני מפרט טכני

מצא המפיץ הכי קרוב אליך