תקרות לא פריקות

תקרת תותב הבנויה מלוחות גבס המותקנים אחד לשני בצמידות לקבלת תקרה רציפה ללא הפסקות.

התקרה מורכבת מקונסטרוקציית מתכת לא גלויה ומלוחות גבס רגילים או מלוחות גבס מחוררים במראה הסופי, החיבור בין לוח ללוח, וראשי הברגים אינם גלויים לעין.

לוחות הגבס המחוררים בעלי ערכי ספיגה אקוסטית המשפרים את הנוחות האקוסטית בחלל המבנה.