[BLUE[EX לתקרות חיצוניות מוגנות

מערכת תקרות חיצוניות BLUE EX מורכבת מקונסטרוקציית מתכת (מוגנת מפני שיתוך) המתאימה לתנאי השירות (סביבה רגילה, לחה, סביבת מלח). 
על הקונסטרוקציה מותקנת מערכת BLUE EX מצד אחד בהתאם לתכנון.
המערכת דורשת תכנון הנדסי מפורט ותיקח בחשבון את עומסי הרוח וכו'.
בתווך המערכת ניתן לשלב בידוד מינראלי לשיפור ערכי הבידוד התרמי והאקוסטי.
על גבי לוח BLUE EX מיישמים שפכטל BLUE EX Filler במישקים ועל כל פני השטח.

יתרונות המוצר יתרונות המוצר

  • חלופה מהירה, מדוייקת וקלה לביצוע.
  • מאפשרת הסתרת מערכות בניין.
  • עמידות מוגברת ברטיבות ולחות.
  • ניתן לכופף את הלוח בקלות באתר במצב יבש על מנת לאפשר מגוון רחב של עיצובי תקרות.
מצא המפיץ הכי קרוב אליך