BLUE [EX] בשילוב קירות מסך מאווררים VENTILATED FAÇAD

מערכות חזית מאווררות BLUE [EX] לחיפוי חיצוני מותקנות באמצעות קונסטרוקציית מתכת משנית המעוגנת על גבי שלד המבנה הנושא וצמר בידוד מינראלי בין הניצבים, כדי לספק את ערכי הבידוד התרמי והאקוסטי הנדרשים.
קונסטרוקציית המתכת המשנית (ניצבים) מחופה בלוחות גבס אורבונד בפנים המבנה ולוחות BLUE [EX] בחוץ המבנה.
על גבי לוח ה BLUE [EX] תותקן המערכת לחיפוי חיצוני. 
מערכת זו מקובלת לשיקום חזיתות,הודות להתקנה קלה ומהירה וערכי בידוד אפקטיביים.

יתרונות המוצר יתרונות המוצר

  • שיפור איכות החיים של השוהים במבנה.
  • מעטה חיצוני להגנת המבנה.
  • בנייה ארוכת טווח.
  • התקנה מהירה וקלה בעלות נמוכה.
  • בידוד תרמי גבוה.
  • מערכת בת קיימא.
  • מערכת בעלת עמידות במים המונעת תופעת עיבוי בפנים המבנה.
  • תחזוקה קלה.
  • הפחתת העומס על המבנה.
מצא המפיץ הכי קרוב אליך