מרמוריט: מהלך הביצוע

להלן מהלך ביצוע בבלוקי פוליסטירן, ביצוע בלוחות צמר סלעים הנו זהה.

 • שלב 1 | יש להסיר גרגרי אבק, לכלוך וכל גורם העלול להפריע לדבק להיצמד לקיר הרקע.
  במבנה קיים יש לבדוק ולאשר את יציבות הציפוי החיצוני הקיים על ידי מהנדס בניין.
 • שלב 2 | יש לתלות על קיר הרקע חוט מפולס עבור פרופיל הבסיס.
 • שלב 3 | יש לקבע פרופיל בסיס תחתון ראשון לקיר הרקע על ידי עיגון מכני בכל 300 מ"מ.

מהלך ביצור מרמוריט חלא 1

 • שלב 4 | יש לקבע את פרופילי הבסיס הבאים.
 • שלב 5 | יש למרוח באופן ידני דבק SM700 ®PRO בעובי 10 מ"מ על גבי בלוק הפוליסטירן הראשון.
  המריחה תתבצע בהיקף בלוק הפוליסטירן בצורה רציפה ובנקודות נוספות במרכזו, כפי שמתואר באיור.
  יש לוודא כי חומר ההדבקה יכסה לפחות 40% מפני שטח הבלוק.
  דבק ה- SM700® PRO מגיע כאבקה, אליה יש להוסיף כ- 25% מים.
 • שלב 6 | יש להכניס את בלוק הפוליסטירן הראשון לתוך פרופיל הבסיס. להתחיל בפינה הימנית התחתונה של הקיר.

 • שלב 7 | יש להמשיך ביישום בלוקי הפוליסטירן הבאים, תוך בדיקת פילוסם.
  בעת הדבקת הבלוקים לקיר יש לטפוח עליהם קלות עד שייכנסו למקומם.
  יש ליישם פרט תפר התפשטות מרמוריט על גבי תפר התפשטות מבני.
 • שלב 8 | את שורות הבלוקים הבאות יש ליישום בדירוג, כך שתהיה הסטת מישקים של 200 מ"מ לפחות לעומת השורה הקודמת.
 • שלב 9 | יש לקבע את בלוקי הפוליסטירן לקיר הרקע בעזרת דיבל עוגן על פי ההנחיות והשרטוטים הבאים:
  בלוק עד לעובי 60 מ"מ מצריך 4 דיבלים לכל 1 מ"ר.
  בלוק בעובי 60 מ"מ ומעלה מצריך 5 דיבלים לכל 1 מ"ר.
  על דיבל העוגן לחדור לפחות 40 מ"מ לתוך קיר הרקע.

מהלך ביצוע מרמוריט - חלק3

 • שלב 10 | בכל ארבעת פינות הפתחים יש ליישם בצורה אלכסונית רצועת רשת.
 • שלב 11 | יש למרוח דבק SM700 ® PRO בעובי 6 מ"מ, ידנית או בעזרת מכונה, על בלוקי הפוליסטירן/לוחות צמר סלעים, מהקצה העליון של קיר המבנה כלפי מטה.
 • שלב 12 | יש להטביע וליישר מיידית (לפני התייבשות הדבק) רשת שריון לתוך הדבק הטרי, תוך חפיפה של 100 מ"מ בין רשתות השריון.

מהלך ביצוע מרמוריט - חלק4

 • שלב 13 | יש ליישר את הדבק עם סרגל לקבלת רקע ישר, עובי מירבי ליישום שכבת SM700® PRO יהיה 7 מ"מ.
 • שלב 14 | לאחר 4 ימי ייבוש מלא של הדבק, יש ליישם שכבת גמר סופית*

מהלך ביצוע מרמוריט - חלק 5