קניון עיר ימים

 מיקום הפרויקט: קניון עיר ימים

 אדריכל: יסקי מור סיון אדריכלים 

קבלן ביצוע: א.עמית

 יזם: שיכון ובינוי

 מוצרי אורבונד: Inbau 8/18R

 צילום: מוני בלך