מרכז מידע ספרייתי

שם-הפרויקט שם הפרויקט: מרכז מידע ספרייתי על שם ברל וגונגס גינגס

אדריכל אדריכל: אסטרינסקי ויוי

מנהל-פרויקט קבלן ביצוע: תגיב מוטי ראלי בע”מ

בניה יזם: האוניברסיטה העברית בירושלים

מוצרי-אורבונד מוצרי אורבונד: לוחות דנוליין M2F מיקרו

צילום צילום: מוני בלך