מסעדת גחלים

שם-הפרויקט שם הפרויקט: מסעדת גחלים

אדריכל אדריכל: קינן אדריכלים מקס

בניה קבלן ביצוע: אלי כחול לבן

מוצרי-אורבונד מוצרי אורבונד: פספרטו לוח רנדומלי ריבועי 

צילום צילום: מוני בלך