בניין משרדים K Towers

שם-הפרויקט שם הפרויקט: בניין משרדים K Towers

בניה יזם: קלוד נחמיאס חברה לבניין

אדריכל אדריכל: דוד בניזרי אדריכלים, אשדוד

מוצרי-אורבונד מוצרי אורבונד: אינבאו 8/15/20R, פספרטו PTO1006