בית פרטי בסביון

שם-הפרויקט שם הפרויקט: בית מגורים פרטי בסביון

אדריכל אדריכל: רובין כהן

מוצרי-אורבונד מוצרי אורבונד: מרמוריט