אולמי פברז’ה

שם-הפרויקט שם הפרויקט: אולמי פברז’ה

אדריכל אדריכל: אורו יזמות והנדסה

מוצרי-אורבונד מוצרי אורבונד: פספרטו PTO1000, בידוד קנאופ, גוארדקס

צילום צילום: מוני בלך