עדנאן אמארה מפעל

  • כתובת: כפר כנא
  • טלפון: 0723945002
  • פקס: 04-8389974

נווט בווייז נווט בווייז