מחיצת הפרדה בין דירות

שיטה ליישום מחיצות להפרדה בין דירות, בין משרדים בעלי ייעוד זהה בבעלות שונה ובין חללים הדורשים מיגון מיוחד.

היתרונות הייחודיים למחיצת הפרדה בין דירות:

 • חוזק המחיצה המתקבל, גבוה במיוחד
 • בידוד אקוסטי גבוה במיוחד
 • עמידות גבוהה מאוד באש
 • גמישות בשינויים (מיקום קירות)

קיימות שלוש אפשרויות יישום

3 אפשרויות היישם

אפשרות א’

בבסיס השיטה שתי מערכות קונסטרוקציה שביניהן לוח גבס אורבונד עמיד אש בעובי 12.5 מ”מ או 16 מ”מ , מזרן בידוד אקוסטי בכל אחד מצידי הלוח ושתי שכבות נוספות של לוחות גבס עמידי אש בעובי 12.5 מ”מ או 16 מ”מ בכל אחד משני צידי הקיר. עובי קיר המתקבל הוא 202.5 מ”מ ועד 220 מ”מ, בהתאמה לעובי הלוחות.

אפשרות ב’

בבסיס השיטה לוח פלדה מגולוון בעובי 0.8 מ”מ, מכל צד של לוח הפלדה שכבות של לוח גבס עמיד אש בעובי 16 מ”מ, שתי מערכות קונסטרוקציה עם מזרן בידוד אקוסטי מכל צד ולוח גבס נוסף עמיד אש בעובי 16 מ”מ. עובי הקיר המתקבל 204.8 מ”מ.

מחיצת הפרדה בין דירות - מידות אופציה א'
מחיצת הפרדה בין דירות - מידות אופציה ב'

מהלך ביצוע

 • יש לצקת חגורת הגבהה על גבי הרצפה הקונסטרוקטיבית )רצפת הבטון( עד לגובה הריצוף המתוכנן או כ 1-2 ס”מ מעליו.
 • הרוחב המירבי של חגורת הבטון יהיה כרוחב שתי המסילות התחתונות של שלד מחיצת הגבס, בתוספת המרווח בין המסילות בלבד. 70 מ”מ + 16 מ”מ (עובי לוח אורבונד) + 70 מ”מ = 156 מ”מ.
 • יש להקים את המחיצה רק לאחר גמר עבודות הריצוף.
 • על גבי חגורת הבטון, בצמוד לאחד מצידי החגורה, יש לחבר שלד פח ברוחב 70 מ”מ עם פס איטום והפרדה בהיקף השלד, כפי שמתואר בהרכבת מחיצות גבס אורבונד.
 • יש לחבר את הניצבים אל המסילות במרחקים של 40 ס”מ זה מזה.
 • יש לחבר שכבה אחת של לוחות אורבונד Strong עם עמידות משופרת באש בעובי 16 מ”מ בצד הפנימי (מרכזי) של המחיצה הכפולה.
 • יש לחבר שלד פח נוסף זהה לפי כל הכללים הרגילים, בצמוד ללוחות הגבס על גבי חגורת הבטון.
 • יש להסיט את הניצבים משני צידי השלד ב- 20 ס”מ זה מזה.
 • יש לחבר את לוח אורבונד המרכזי אל כל הניצבים משני צידיו כך שלא יהיו ניצבים חופשיים לא מחוברים.
 • יש להתקין משני צידי הלוח המרכזי על גבי תופסני סרט מפח, מזרני צמר זכוכית בעובי 50 מ”מ או בידוד צמר זכוכית ירוק 75 מ”מ או לוחות צמר סלעים בעובי 50 מ”מ ובצפיפות של 80 ק”ג/מ”ק.
 • יש לחבר שתי שכבות של לוחות אורבונד Strong עם עמידות משופרת באש, בעובי 16 מ”מ מכל צד של המחיצה כפי שמתואר בהרכבת מחיצות גבס אורבונד.
 • יש להקפיד על הסטת המישקים בזמן הרכבת שתי השכבות של לוחות אורבונד.
 • מערכות שירות המשולבות במחיצה, בעיקר אלו הדורשות מעבר דרך לוחות אורבונד Strong, לא יפגעו בתפקודי המחיצה באשר לבקרת אש, בקרה אקוסטית או תרמית.

מהלך ביצוע

 • יש לצקת חגורת הגבהה על גבי הרצפה הקונסטרוקטיבית (רצפת הבטון) עד לגובה הריצוף המתוכנן או כ 1-2 ס”מ מעליו.
 • הרוחב המירבי של חגורת הבטון יהיה כרוחב שתי המסילות התחתונות של שלד מחיצת הגבס בתוספת המרווח בין המסילות
 • בלבד. ( 70 מ”מ + 33 מ”מ ) עובי 2 לוחות אורבונד Strong ( + לוח פח + 70 מ”מ = 173.8 מ”מ).
 • יש להקים את המחיצה רק לאחר גמר עבודות הריצוף.
 • על גבי חגורת הבטון בצמוד לאחד מצידי החגורה יש לחבר שלד פח ברוחב 70 מ”מ עם פס איטום והפרדה בהיקף השלד, כפי שמתואר בהרכבת מחיצות גבס אורבונד.
 • יש לחבר את הניצבים אל המסילות במרחקים של 40 ס”מ זה מזה.
 • יש לחבר שתי שכבות של לוחות אורבונד Strong עם עמידות משופרת באש בעובי 16 מ”מ בצד הפנימי )מרכזי( של המחיצה הכפולה.
 • בין שתי השכבות של לוחות אורבונד Strong יש להתקין באמצעות ברגים או בהדבקה לוח פח מגולוון בעובי 0.8 מ”מ, שיוצר ליבה משוריינת למחיצה.
 • יש להקפיד על הסטת המישקים בזמן הרכבת שתי השכבות של לוחות הגבס.
 • יש לחבר שלד פח נוסף זהה לפי כל הכללים הרגילים, בצמוד לליבת המחיצה על גבי חגורת הבטון.
 • יש להסיט את הניצבים משני צידי השלד ב- 20 ס”מ זה מזה.
 • יש לחבר את ליבת הקיר המרכזי אל כל הניצבים משני צידיו כך שלא יהיו ניצבים חופשיים לא מחוברים.
 • יש להתקין משני צידי הליבה המרכזית על גבי תופסני סרט מפח, מזרני צמר זכוכית בעובי 50 מ”מ ובצפיפות של 24 ק”ג/מ”ק, או לוחות צמר סלעים בעובי 50 מ”מ ובצפיפות של 80 ק”ג/מ”ק או בידוד ירוק.
 • יש לחבר שכבה אחת של לוחות אורבונד Strong עם עמידות משופרת באש בעובי 16 מ”מ מכל צד של המחיצה כפי שמתואר בהרכבת מחיצות גבס אורבונד.
 • מערכות שירות המשולבות במחיצה, בעיקר אלו הדורשות מעבר דרך לוחות אורבונד Strong, לא יפגעו בתפקודי המחיצה באשר לבקרת אש, בקרה אקוסטית או תרמית.

אפשרות ג’

בבסיס השיטה קונסטרוקציה כפולה לקיר רב-שכבתי, קיר בנוי מבלוקים בעובי 15 ס”מ שאותו מחפים בלוחות. מצידי הקונסטרוקציה שתי שכבות של לוחות גבס עמידי אש בעובי 12.5 מ”מ או 16 מ”מ. עובי הקיר הכולל המתקבל הוא מינימום 210 מ”מ.

מחיצת הפרדה בין דירות - מידות אופציה ג'

מהלך ביצוע

 • יש לבנות קיר מבלוקי גבס (אשבונד) או מבלוקי איטונג או בלוקי בטון, בעובי 10 ס”מ.
 • יש ליישם את חיפויי הגבס משני צידי קיר ההפרדה אחר גמר עבודות הריצוף (בשלב הקמת שאר מחיצות הגבס, החיפויים והתקרות).
 • יש להתקין פרופיל F-47 בתוך מסילות תואמות משני צידי קיר ההפרדה כפי שמתואר בהרכבת מחיצות גבס אורבונד.
 • יש להתקין משני צידי הקיר על גבי תופסני סרט מפח, מזרני צמר זכוכית בעובי 25 מ”מ בצפיפות 24 ק”ג/מ”ק, או לוחות צמר סלעים בעובי 25 מ”מ.
 • יש להרכיב לוחות אורבונד Strong מ 16 מ”מ משני צידי קיר ההפרדה כפי שמתואר בהרכבת מחיצות גבס אורבונד.
מצא המפיץ הכי קרוב אליך