מחיצות אקוסטיות

שיטות ליישום מחיצות המקנות פתרון לבידוד אקוסטי משופר.
השיטות מיועדות למבנים או לחללים שבהם נדרש בידוד אקוסטי גבוה במיוחד.

יתרונות השיטה

 • בידוד אקוסטי טוב יותר מכל מחיצה אחרת
 • כדאיות כלכלית – חיסכון בזמן ובעלויות הרכבה
 • פשטות ומהירות ביצוע גבוהות

מהלך הביצוע

מחיצה אקוסטית – שלד כפול

 • יש להרכיב שני שלדים נפרדים כבסיס למחיצה
 • יש לחבר שלד פח ברוחב 50 מ”מ או 70 מ”מ עם פס איטום והפרדה בהיקף השלד, כפי שמתואר במפרט אורבונד למחיצות גבס
 • יש לחבר את הניצבים אל המסילות במרחקים מירביים של 60 ס”מ זה מזה.
 • יש להדביק פס הפרדה ספוגי בצידם הפנימי של הניצבים והמסילות, פס ההפרדה יכול להיות עשוי יחידה אחת או יחידות נפרדות באורך של כ- 30 ס”מ בחלוקה שווה לאורך הניצבים
 • והמסלולים.
 • יש לחבר שלד פח נוסף זהה, בצמוד לשלד הקודם.
 • יש להרכיב את הניצבים בקו אחד )ניצב מול ניצב( בשני השלדים הסמוכים.
 • יש להתקין בחלל המחיצה מזרני צמר זכוכית או צמר סלעים בשתי שכבות אחת בכל צד של השלד כך שכל חלל המחיצה הכפולה יהיה מלא בבידוד.
 • יש לחבר שתי שכבות של לוחות אורבונד Strong מ 16 מ”מ או שתי שכבות של לוחות אורבונד בעובי 12.5 מ”מ מכל צד של המחיצה כפי שמתואר בפרק הרכבת מחיצות גבס אורבונד.
 • יש להקפיד על הסטת המיישקים בזמן הרכבת שתי השכבות של לוחות אורבונד.
 • יש לדאוג שמערכות שירות המשולבות במחיצה, הדורשות מעבר דרך לוחות אורבונד, לא יפגעו בתפקוד האקוסטי של המחיצה.
 • יש לבצע איחוי מיישקים וסתימת חורים.

מחיצה אקוסטית שלד מסורג

 • יש להתקין מסגרת לשלד של המחיצה, מסילה תחתונה ועליונה ברוחב 70 מ”מ וניצבי קצה ברוחב 70 מ”מ הכל על גבי פסי איטום והפרדה, כפי שמתואר בפרק הרכבת מחיצות גבס אורבונד.
 • יש לחבר ניצבי פח ברוחב 50 מ”מ אל כל צד של הדופן הפנימית של המסילות )התחתונה והעליונה( באמצעות ברגי פח אל פח או מהדק מכני.
 • יש לחבר את הניצבים במרחק שלא יעלה על 60 ס”מ בין מרכזי הניצבים מכל צד של המסילה ובהסטה של 30 ס”מ בין שני הצדדים, כך ששלד המחיצה המתקבל יהיה שלד מסורג.
 • יש להרכיב משני צידי השלד לוחות אורבונד Strong מ 16 מ”מ או לוחות אורבונד בעובי 12.5 מ”מ בשתי שכבות.
 • יש להתקין בחלל המחיצה על גבי תופסני סרט, מזרני בידוד בצפיפות ובעובי לפי הנדרש, יש להקפיד שמזרני הבידוד ישיקו זה לזה ללא מרווחים.
 • במקום מחיצה עם מסגרת ברוחב 70 מ”מ ניתן ליצור מסגרת למחיצה משלד ברוחב 100 מ”מ וניצבים ברוחב 50/70 מ”מ, כל זמן שהעיקרון של קרומים נפרדים לחלוטין, פרט למסגרת ההיקפית נשמר.
 • יש לבצע איחוי מיישקים וסתימת חורים.
 • יש ליישם פס איטום בין המסלולים לריצפה/תקרה ובין הניצב הראשון לקיר הקשיח.
מצא המפיץ הכי קרוב אליך