מחיצה חד-שכבתית

שיטה ליישום מחיצות בין חדרים ולבנייה עיצובית – השיטה מתאימה לכל סוגי המבנים.
בבסיס השיטה שילדה המורכבת ממסלולים וניצבים, אשר משני צידיהם לוחות אורבונד בעובי 12.5 מ”מ. סוג הלוח נבחר על פי ייעודו.
עובי הקיר המתקבל נע בין 75 מ”מ ועד 125 מ”מ, בהתאמה לרוחב הניצבים, ולחומר לשיפור הבידוד האקוסטי, בחלל המחיצה.

שיטת התקנה (מהלך ביצוע)

  1. קיבוע מסילה תחתונה*
  2. קיבוע ניצב קצה ופילוסו*
  3. קיבוע מסילה עליונה*
  4. פיזור ניצבים נוספים
  5. קיבוע לוח ראשון
  6. התקנת לוחות נוספים
  7. ביצוע התקנות נחוצות בחלל המחיצה (בידוד אקוסטי, אינסטלציה, חשמל ועוד)
  8. חיפוי צד שני (בהסטה)
  9. איחוי מישקים וסתימת חורים

יש ליישם פס איטום בין המסלולים לריצפה/תקרה ובין הניצב הראשון לקיר הקשיח.

מצא המפיץ הכי קרוב אליך