UNIFLOTT – אבקת שפכטל

חומר אבקתי ייחודי

UNIFLOTT הוא חומר אבקתי ייחודי, בעל שיפורים טכניים בעזרת תוספים סינטטיים.
מיועד למילוי מישקים בין לוחות גבס. מיועד לשימוש פנימי בלבד.

קבצים להורדה קבצים להורדה

UNIFLOTT הוא חומר למילוי חיבורים בין לוחות גבס אורבונד בעלי חתך מרובע בקירות ובתקרות, למילוי באזור חיבור לוחות גבס מחוררים כדוגמת Knauf Cleaneo, למילוי חורים, סדקים והכנה לצבע.

המלצה

רצוי לחזק את השפה החתוכה בסרט חיבורים. מומלץ להשתמש ב- UNIFLOTT בשילוב סרט נייר.

תצרוכת חומר

מילוי מישקים היקפיים: בקירוב 0.15 עד 0.25 ק"ג למטר אורך מישק, בהתאמה לעובי החיפוי.

מארז

שק במשקל 5 ק"ג.

אחסון

יש לאחסן את השקים בחלל יבש על גבי משטחי עץ. יש לסגור היטב שקים שניזוקו או נפתחו כדי למנוע חדירת אוויר לתוכם ויש להשתמש בהם ראשונים. ניתן לאחסן את החומר למשך 12 חודשים.

 

טמפרטורת היישום / אקלים

בעת היישומים יש להקפיד על טמפרטורה של 5 – 35 מעלות צלזיוס.

מצא המפיץ הכי קרוב אליך