FINISH BAGAR IN

 • שפכטל צמנטי להחלקת קירות ותקרות פנים.
 • לשימוש פנימי בלבד
 • שפכטל צמנטי לבן להחלקת קירות ותקרות פנים כהכנה לצבע.
 • מתאים ליישום על תשתית טיח צמנטי וקירות בטון.
 • ליישום בעובי 3 – 1 מ"מ.
 • מתאים למערכת טיח תרמי
 • מתאים ליישום בממ"ד
 • תערובת מוכנה לשימוש בתוספת מים בלבד.

ההרכב

 • צמנט לבן, אגרגטים עדינים ומדורגים ומוספים מיוחדים.

גוון

 • לבן

אריזה

 • שק במשקל 25 ק"ג 64 שקים במשטח.

אחסון

 • במקום מוצל ויבש, חיי מדף 6 חודשים מתאריך הייצור ובשקים סגורים.

אחריות

אחריות החברה מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד ואינה באה במקום אחריות המשתמש.
על המשתמש לבדוק את התאמת המוצר והמערכת לצרכיו, התאמה למוצרים אחרים עימם בא המוצר במגע ולביצוע נכון של העבודה על פי התקנים הרלוונטיים.
אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המשתמש להתעדכן בעדכונים האחרונים.

מצא המפיץ הכי קרוב אליך