אקוסטיקה

ישנה קורלציה ישירה בין פוריות העובדים לבין האקוסטיקה בסביבת העבודה שבה הם נמצאים.
מחקרים שנעשו, בסביבות עבודה שונות, מוכיחים שרעש הוא הגורם הראשון להסחת דעת אצל העובדים.
הרעש לא רק פוגע בריכוז של העובד, הוא גם יכול לפגוע בפרטיות שלו.