אורבונד במדיה

'אורבונד' - החברה לייצור מוצרי גבס המיועדים לבנייה הצליחה לשנות הרגלי צריכה בזכות אמות מידה של מקצועיות בלתי מתפשרת ועמידה בדרישות תקינה מחמירות בארץ ובאירופה.