בעלי תפקידים

הנהלה


אתי מרקוביץ-עשני
מנהלת שיווק ומכירות מוצרי גמר
etim@orbond.co.il


 

מכירות לוחות ונלווים


 

שיווק


 

מכירות מוצרי גמר


 

הדרכה והדגמות


 

מיכון ואביזרים - שירות ותמיכה