בעלי תפקידים

הנהלה


אתי מרקוביץ-עשני
מנהלת שיווק ומכירות מוצרי גמר
etim@orbond.co.il


 

מכירות


 

שיווק


 

מוצרי גמר